Algemene informatie AVG (Privacy)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Hieronder vind u de verklaringen van Chickalilly. Vraagt u zich af welke gegevens Chickalilly allemaal van u heeft opgeslagen? Of wilt u geen aan u geadresseerde reclame meer ontvangen? Heeft u toestemming gegeven om uw persoonsgegevens op internet te publiceren, maar heeft u nu spijt? De Wet bescherming persoonsgegevens geeft u een aantal privacyrechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om uw gegevens in te zien. Of om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Ook kunt u uw toestemming voor de publicatie van uw gegevens intrekken. Om u te helpen bij het uitoefenen van uw privacyrechten, heeft Chickalilly voor haar klanten de formulieren reeds gemaakt. Hieronder vindt u een overzicht.

Inzage en correctie algemeen.